JAN JELIŃSKI

Radca Prawny

Kontakt: j.jelinski@olechiwspolnicy.pl

Radca Prawny. Absolwent stacjonarnego studium prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta prof. Bożeny Popowskiej, pod kierunkiem której obronił pracę magisterską na temat nadzoru publicznoprawnego nad rynkiem usług płatniczych.

Jego zainteresowania obejmują bardzo szeroko pojęte prawo przedsiębiorców i biznesu. Dla poszerzenia tych horyzontów, w 2014 r. ukończył szkołę letnią Business and Human Rights – Interdisciplinary Challenges and Opportunities na Uniwersytecie w Zurichu, w ramach stypendium Erasmus Intensive Programme.

Z Kancelarią współpracuje od 2013 r. zajmując się m.in. prawem cywilnym, handlowym, publicznym gospodarczym, administracyjnym i podatkowym. Pracuje przy kompleksowym tworzeniu prawnych ram serwisów internetowych, a także zgłębia tajniki prawa dotyczącego usług płatniczych.

Językowy purysta, Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Prywatnie, miłośnik samochodów, muzyki i kuchni (tak swojej, jak i każdej, w której tworzy się coś smacznego).

Pracuje także w języku angielskim.