Zastrzeżenia prawne

Materiały udostępnione na niniejszej stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią w żaden sposób porady lub opinii prawnej. O ile inaczej nie zastrzeżono, przydatność zamieszczonych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyraźnie wyłączona. Z uwagi na ciągłe zmiany przepisów jak również często występujące odmienne poglądy w orzecznictwie, nie jest możliwym udzielenie jednoznacznych odpowiedzi czy interpretacji w danej sprawie. Z uwagi na powyższe, w przypadku wystąpienia konkretnego problemu prawnego, sugerujemy zawsze kontakt z radcą prawnym lub adwokatem, jak również polecamy własne usługi w tym zakresie.

 

Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga ponadto zgody uprawnionych podmiotów, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).