Prywatność

Kancelaria szanuje prywatność osób korzystających z Internetu i jednocześnie oświadcza, iż nie przetwarza danych osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę. Jedyne informacje jakie mogą być przetwarzane przez serwer domowy strony to dane dotyczące numerów IP osób odwiedzających stronę lub pliki „cookies” służące nam wyłącznie do uzyskania danych statystycznych. Dodatkowo mogą być instalowane zewnętrze pliki „cookies” wykorzystywane przez usługę analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics wykonywaną przez Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

 

Kancelaria nie stosuje „cookies” bez zgody użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji). Użytkownik Internetu może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej. Stosowanie przez Kancelarię „cookies” nie powoduje uszkodzenia komputera użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

Przetwarzanie innych niż określone powyżej informacji, a stanowiących jednocześnie dane osobowe, możliwe jest jedynie w przypadku gdy osoby odwiedzające naszą stronę udostępnią je w sposób dobrowolny. Administratorem takich danych jest wówczas Olech i Wspólnicy spółka komandytowa, właściciel marki Olech i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

 

Gromadzone dane przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem niniejszej strony i jej prawidłowym działaniem. Dane osobowe udostępniane przez osoby ubiegające się o pracę gromadzone są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu usuwane. Dane osobowe osób kontaktujących się z Kancelarią gromadzone są wyłącznie w celu dla jakich zostały Kancelarii udzielone. Żadne dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że wynika to wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Na stronie internetowej Kancelarii mogą zostać umieszczone linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez administratorów tych stron.

 

Kancelaria zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych zasad dotyczących ochrony prywatności. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie zostaną opublikowanie na tej stronie.