O Kancelarii

Olech Babik i Wspólnicy Kancelaria Prawna to dynamicznie rozwijająca się nowa firma prawnicza, w skład której wchodzą młodzi, ale już doświadczeni i wszechstronnie wykształceni prawnicy. Wieloletnia praca i praktyka w kancelariach prawnych oraz spółkach prawa handlowego, jak również doświadczenie zdobyte w innych przedsięwzięciach, pozwoliły nam na utworzenie Kancelarii, jako firmy eksperckiej w zakresie obsługi prawnej. Firma ta łączy w sobie profesjonalne doradztwo ze zrozumieniem potrzeb biznesowych swoich Klientów. Innymi słowy, doskonała jakość świadczonych przez nas usług to wynik wysokich kwalifikacji merytorycznych naszych pracowników oraz naszego podejścia do Klientów.

Oferujemy w szczególności kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą. Nasza oferta skierowana jest głównie do małych oraz średnich przedsiębiorstw, jednak w praktyce zdarza się nam również świadczyć usługi prawne na rzecz większych podmiotów. Świadcząc nasze usługi zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe.

Zespół

Tomasz Olech

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe nabywał prowadząc m. in. własną działalność gospodarczą. Swoją przygodę z prawem rozpoczął w 2004 r. od pracy w poznańskiej kancelarii adwokackiej, a następnie w kancelarii radcowskiej. Od 2010 r. współpracował jednocześnie z kilkoma kancelariami prawnymi w Poznaniu. Udzielał się również w innych projektach spółek kapitałowych. Od 2011 r. wspólnik Kancelarii.

Więcej

Ewa Sól

Radca Prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce. Świadczyła pomoc prawną przy powoływaniu do życia wielu portali internetowych oraz doradza podczas ich bieżącego funkcjonowania. W Kancelarii zajmuje się także ochroną danych osobowych, zarówno w zakresie przeprowadzania audytu, opracowywania dokumentacji, jak i przeprowadzania szkoleń i warsztatów. Jej doświadczenie obejmuje również problematykę usług płatniczych, w tym udział w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Więcej

Marta Wesołowska

Prawnik

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontynuuje karierę naukową jako doktorant w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego i Organizacji Międzynarodowych, gdzie realizuje swoje zainteresowania naukowe w ramach badań oraz prowadzonych zajęć dydaktycznych ze studentami. Autorka publikacji naukowych oraz uczestnik licznych konferencji merytorycznych w Polsce.

Więcej

Jan Jeliński

Aplikant Radcowski

Prawnik. Absolwent stacjonarnego studium prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta prof. Bożeny Popowskiej, pod kierunkiem której obronił pracę magisterską na temat nadzoru publicznoprawnego nad rynkiem usług płatniczych.

Więcej

Specjalizacje

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Olech Babik i Wspólnicy Kancelaria Prawna prowadzi rozległą praktykę w zakresie doradztwa prawnego w ramach obrotu nieruchomościami oraz prowadzonych procesów inwestycyjnych na nieruchomościach. Oferta Kancelarii w ramach przedmiotowej specjalizacji skierowana jest zarówno do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i osób indywidualnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, dotyczących transakcji nabywania oraz zbywania nieruchomości oraz kompleksowego doradztwa związanego z realizacją procesów inwestycyjnych na nieruchomościach. Z racji pasji jednego ze wspólników Kancelarii niejednokrotnie byliśmy zaangażowani w obsługę prawną inwestycji na nieruchomościach zabytkowych.

Działania Kancelarii w zakresie Prawa obrotu nieruchomościami obejmują analizę w formie due diligence stanu prawnego nieruchomości, udział w negocjacjach, jak również przygotowywanie projektów odpowiednich umów. Ponadto, w zależności od oczekiwań Naszych Klientów, oferujemy wsparcie prawne podczas całego procesu inwestycyjnego: począwszy od wstępnej analizy prawnej przedsięwzięcia, poprzez pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a na uruchomieniu inwestycji skończywszy.

Kancelaria ponadto specjalizuje się w doradztwie świadczonym na rzecz podmiotów zagranicznych w zakresie nabywania nieruchomości na terytorium RP przez te podmioty.

PRAWO KORPORACYJNE

Olech Babik i Wspólnicy Kancelaria Prawna wykonując kompleksową obsługę prawną dla swoich Klientów, świadczy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Reprezentujemy Naszych Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, sporach cywilnych czy negocjacjach. Posiadamy doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego, prawa spółek handlowych i problematyki bieżącej obsługi przedsiębiorców – szeroko pojętego prawa gospodarczego i administracyjnego – oraz prawa zamówień publicznych. Dochodzimy należności od dłużników, opiniujemy i przygotowujemy różnego rodzaju umowy i porozumienia.

Zdając sobie jednak sprawę z tego, iż wyłącznie specjalistyczna wiedza pozwala na najefektywniejsze świadczenie usług prawnych, Kancelaria ciągle dąży do wypracowania takich modeli rozwiązań, które dadzą Naszym Klientom fachową obsługę.

Ponadto posiadamy duże doświadczenie z zakresu problematyki ochrony danych osobowych. Wielokrotnie doradzaliśmy i uczestniczyliśmy w przygotowaniu stosownej dokumentacji ochrony danych osobowych, tj. polityki bezpieczeństwa czy instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest integralną częścią każdej działalności gospodarczej i wymaga stosowania się do przepisów, których zaniechanie może skutkować sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie realizowania obowiązków narzuconych na administratorów danych, przygotowując i opracowując wymaganą prawem dokumentację danych osobowych – politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

Posiadamy w naszym portfolio wiele podmiotów gospodarczych, którym doradzaliśmy na wielu poziomach ochrony danych, przygotowywaliśmy niezbędne dokumenty, dbaliśmy o ich ochronę w toku postępowań administracyjnych, w tym kontroli GIODO, opracowywaliśmy umowy, regulaminy, polityki prywatności serwisów internetowych i wiele innych.

W zakres usług Kancelarii wchodzą również audyty przedsiębiorstw, mające na celu określenie zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych i szkolenie pracowników.

Współpracujemy z wyspecjalizowanym podmiotem, świadczącym zewnętrzną usługę ABI.

Aktualności

Archiwum

Współpraca

Celem kompleksowej obsługi naszych Klientów jest współpraca ze specjalistami z dziedziny pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcami majątkowymi i doradcami podatkowymi. Jesteśmy także w stałym kontakcie z działającą na poznańskim rynku kancelarią notarialną.

Nasz Zespół ciągle się rozwija i rozbudowuje

Dane teleadresowe

Olech i Wspólnicy spółka komandytowa

ul. Langiewicza 4/2
61-502 Poznań

NIP 7831683258
REGON 301963659
KRS 0000401078

Skontaktuj się z nami

+48 61 833 51 12

kancelaria@olechbabik.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Olech i Wspólnicy sp. k. do celów kontaktowych. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane nie będą nikomu udostępniane, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Swoje dane przekazuję dobrowolnie.